Afvalbeleid

De gemeente Goirle heeft een contract afgesloten met de Diamant groep voor het onderhoud van onze leefomgeving.

Dit betreft het maaien, vegen, schoffelen, ledigen van de afvalbakken en de hondenpoepbakken,

In dit contract is een prestatie afgesproken bekend als B-kwaliteit. Dit betekent dat binnen de grenzen van de bebouwde kom de Diamant groep gehouden is aan een maximaal aantal stuks zwerfafval binnen een vastgesteld aantal vierkante meters. In 2018 bleek dat in 90% van de metingen dit is gelukt. En zelfs 70% op A-kwaliteitsniveau. Een onafhankelijk bureau voert elke twee weken steekproeven uit om dit te controleren. Zij letten op zaken als scheefliggende stenen, zwerfafval, onkruid of een teveel aan stamschot aan de bomen.

Zodra burgers veel zwerfafval zien, kunnen zij hier melding van maken bij de gemeente. De gemeente geeft dit dan door aan de Diamant groep, die het vervolgens opruimt. Melden kan telefonisch (013-5310610). De gemeente juicht ook het gebruik van de app Fixi toe. Deze app maakt het melden wél heel eenvoudig.

Helaas worden voortdurend overal de karakteristieke rode hondenpoep zakjes gevonden. Hondenpoep veroorzaakt al overlast, maar dan ook nog eens in een plastic zakje! Het is om die reden dat de gemeente biologisch afbreekbare zakjes is gaan distribueren. Je kunt die herkennen aan de gele kleur. Uiteraard dienen deze nog steeds netjes in de daarvoor bestemde afvalbakken gegooid te worden.